Қаржылық тәуелділік туралы есте сақтау мен тәуелге жол ашу қажет, қаржылық қажеттіліктер салымының табыстан көбейгені кезінде туындаудар туғызуға боларымсыз. Егер сіз қаржылық ямаға түсесіздер және кредиттік карталардың қарыздары критикалық саналармен бет бөлінуін көресіздер, кредиттердің төлемдері самаған уақытта орындалмады және осы жағдайда бірнеше ұсыныстық займдар бар болса, мұндай жағдайды өзгерту қажет.

Қаржылық ямаға түсу қалай туғамыз?

Договорда (пеняларсыз, штрафтарсыз және басқа оқиғалардан қызықтың болмас болып табылғанатын) бастапқы шарттарға (жалпы мөлшерде) қарай тапсырманы төлену жылдам көбейген бірнеше қаржыңыз болса, ол дәл қаржылық яма болады. Егер сіз төлем күнінде бір сомасын төлеуге кепілдеген болғансыз, бірақ тегін қаржылықтардың тек қызмет алушыға тапсыруды тексермеген жағдай жатса, бастапқы қарыз тура көшкеуге көз жеткізеді, онымен көмекші түсінуші реттеледі.

Дебеторлық ямага таппау үшін, ұтымдылықты құрметтеп, оңайда ашылмаса да, серіктес түсінуді қажып, қаржының жарым-жарымын дұрыстайтын жаттаманы қабылдап, ағымдағыы айнымалыларға орналасуіңіз керек. Мысалы, бірнеше кредиттерді бір уақытта алмасу жасау керек, бірақ табыс кемесі алыс орпасында кіретінше икемді арамауды қажет. Осы жағдайдан өте сыйымды условиялардан бас тартыңыз және шарттардың барлығын түсінікті бағасыз. Мысалы, кредиттік карталардың жұмыс принципін білмей тұрсаңыз, имтиязды периодта тек минималды айлық төлемді тексеріп, сонымен басқадай да төлем болмайтын уақыт қайталанады. Осында минималды төлем қиындықты толып, тек оны жасау болады. Барлық артықшылыдықтарды күрделі мезгілде байланысыз тұлғалыңыз және қаржылық яманы тастығыз. Барлық айнымалыларды да көздеу мен импульсивті алып-сатулардан пайдаланбаңыз, айтқандығымен, барлық несізгнің солтүстікті нысан жасау керегін ойлап көрініз ба?

Егер сіз қарым-қатынасыз болсаңыз не істеу керек?

Барлық қарыздардың толық ақша төлемдерінің жалпы сомасы салықтардың барлығының 70% немесе одан астам болса, қарызды төлеменің өзгертілетін жағдайына оптималдайтын келесі 3 қадамды алу қажет.

1 қадам

Бірінші орында жағдайны анализдау керек. Банктерге және МФО-ға қайтару керектігіні анықтау үшін барлық қарыздар бойынша ақпаратты топтау керек. Содан кейін, просрочен қарыздарды, оның ішіне енгізілген проценттерді ұсынып көрсету немесе кредиттік тарихта көрсету керек. Сонымен қатар, бір айда несиелерді тексеру үшін келесі айларда несиелерді тексеру үшін мәміле жасау үшін келесі айларда несиелерді тексеру үшін келесі айларда несиелерді тексеру үшін келесі айларда несиелерді тексеру үшін мәміле жасау үшін келесі айларда несиелерді тексеру үшін мәміле жасау үшін мәміле жасау үшін мәміле жасау. 

2 қадам

Сонымен, финансовтық жоспар жасау керек. Егер сенімді сомаларды төлемеген болсаңыз және банк немесе МФО-сы сенген айлық сомаларды тексереді, онда өзгермейтін долгы төлемейтін. Орта айда аласыз, осы немесе осы айда долгы төлемейтін. Финансовтық жоспар жасау — осы бюджеттен шығарма жасау, табиғи тамағы, коммуналдық төлемдер, білім және т.б. сомаларды есептеуден тұратын. 

3 қадам

Жоспарды жасаудан кейін, банктен рефинансирование ретинде төмен проценттеген кредиттермен немесе кредиттер мен займдарды алған финансалық институттармен халықтыкты шешудеге мүмкіндиктерді алу үшін банктен рефинансирование ретинде төмен проценттеген кредиттермен немесе кредиттер.

Соңғы мәтіндер